SCURT ISTORIC

             Situată în partea estică a celebrei coline TÂMPA, clădirea Liceului de Arte Plastice începe să se definească şi să existe ca identitate în rândul instituţiilor braşovene de artă din toamna anului 2006, când au fost făcute primele demersuri concrete pentru a deveni LICEUL DE ARTE PLASTICE "HANS MATTIS TEUTSCH". Imobilul, dat în folosinţă în 1985 a fost preluat de la Şcoala Generală nr. 20, din cartierul Răcădău, prin Decizia Inspectoratului Şcolar Judeţean Braşov, urmând ca în viitorul apropiat să devină şi centru bugetar propriu. Clădirea, cu interiorul integral renovat în anul 2006, cu suprafaţa de 770 mp. se compune din 24 săli de clasă, cu magazii şi spaţii pentru administraţie, grupuri sanitare, distribuite pe patru niveluri, cu un teren având suprafaţa de 6717 mp, situat în pantă, terasat pentru două trenuri de sport.

 

            Unitatea de învăţământ, secţia arte plastice, funcţionat din anul 1949 până în anul 1977 cu claseleV–XII şi în perioada 1977–1990 doar cu clasele V-VIII în sediul din strada Şirul Gheorghe Dima 4, actualul sediu al Inspectoratului Şcolar Judeţean, şi din 1990 până în 2006 cu clasele V-XII sub denumirea Liceul de Arta Braşovîn imobilele din strada Colonel Ion Buzoianu, nr. 1-3 si 7. Perioadele de funcţionare ale învăţământului de artă plastică în Braşov au fost condiţionate de atitudinile politice faţă de artă, cultură,învăţământ şi s-au caracterizat prin marginalizare, desconsiderare din partea forurilor tutelare şi perseverenţă, profesionalism şi performanţă din partea artiştilor, profesorilor implicaţi.

 

            Absolvenţii secţiei de arte plastice, atât cei din perioada anterioară anului 1990, cât şi cei care au urmat, prin prezenţa lor în viaţa artistică braşoveană, naţională,europeană şi internaţională definesc, în primul rând, calitatea învăţământului artistic braşovean. Faptul că mulţi absolvenţi au continuat pregătirea lor artistică şi se implică în învăţământul artistic este o dovadă a fiabilităţii actului de formare artistică în acest spaţiu geografic. Detalii despre personalităţile artelor plastice care au sau au avut tangenţă cu Braşovul sau învăţământul de artă braşovean sunt la adresele www.bvart.ro şi www.mab.ro.

 

    LICEUL DE ARTE PLASTICE HANS MATTIS TEUTSCH  îşi formează identitatea proprie, luând numele celul mai cunoscut artist plastic român al secolului XX după Constantin Brâncuşi, Hans Mattis Teutsch, contemporan şi coleg cu personalităţile europene de la Bauhaus din păcate - sau deocamdată, în străinătate.